07/03 mon. "satoko fujii orch. tokyo"

"satoko fujii orch. tokyo" @ classics / shibuya

satoko fujii orchestra tokyo w/ mace francis

hayasaka, sachi / as
izumi, kunihiro / as
matsumoto, kenichi / ts
fujiwara, daisuke / ts
yoshida, ryuuichi / bs
tamura, natsuki / tp
fukumoto, yoshihito / tp
watanabe, takao / tp
sirotani, yusaku / tp
takahashi, yasuyuki / tb
koike, toshihiro / tb
fujii, satoko / piano
nagata, toshiki / bass
horikoshi, akira / drums

mace francis / cond.

venue / łÝĪŗńŐ§Í •Į•ť•∑•√•Į•Ļ / Ŭ√ę
open / 19:00
start / 19:30
charge / adv. 4000yen / day.4500yen

Posted by fujiwara at June 27, 2023 02:27 PM