06/04 tue. "orquesta libre"

"orquesta libre" @ pit inn / shinjuku

yoshigaki, yasuhiro / drums
aoki, taisei / tb
shiotani, hiroyuki / ss, cl
fujiwara,daisuke / ts
watanabe, takao / tp
takara, kumiko / vib.
suzuki, masato / bass
shiiya, motomu / g
okabe, youichi / perc.

as a guest
suga, dairoh / piano
yoshida, ryuichi / bs

venue / pit inn /
03-3354-2024
open / 19:30
start / 20:00
charge / 3500yen (+tax) w/ 1drink


Posted by fujiwara at June 1, 2019 11:22 AM


06/11 tue. "dorian ford trio +"

"dorian ford trio +" @ sound & bar howl / hatthou bori

tokyo one whalespresents

drian ford trio

dorian ford / piano
yamada, mao / bass
yoshigaki, yasuhiro / drums
as a guest
fujiwara,daisuke / ts,fl


venue / sound & bar howl / Ȭ
03-5541-2960
open / 19:30
start / 20:00
charge /


Posted by fujiwara at June 1, 2019 11:40 AM


06/17 mon. "Ǥ"

"Ǥ" @ apollo / shimokitazawa

forbidden wing
fujiwara, daisuke / t.sax
tatsuhisa, yamamoto / drums
sakaguchi, mitsuhisa / keys

venue / apollo /
charge / 800yen w/donation
open / 19:30
start / 20:00


Posted by fujiwara at June 1, 2019 11:43 AM


06/26 wed. "orquesta libre"

"orquesta libre" @ tokuzo / nagoya

yoshigaki, yasuhiro / drums
aoki, taisei / tb
shiotani, hiroyuki / ss, cl
fujiwara,daisuke / ts
watanabe, takao / tp
gideon jukes / tuba
takara, kumiko / vib.
suzuki, masato / bass
shiiya, motomu / g
okabe, youichi / perc.

guest
rolly / g. vo


venue / TOKUZO /̾Ų
open / 18:30
start / 19:30
charge / adv. 4000yen door, 4500yen


Posted by fujiwara at June 1, 2019 11:47 AM


06/27 wed. "orquesta libre"

"orquesta libre" @ tokuzo / nagoya

yoshigaki, yasuhiro / drums
aoki, taisei / tb
shiotani, hiroyuki / ss, cl
fujiwara,daisuke / ts
watanabe, takao / tp
gideon jukes / tuba
takara, kumiko / vib.
suzuki, masato / bass
shiiya, motomu / g
okabe, youichi / perc.

guest
yanagihara, youichiro / vo


venue / TOKUZO /̾Ų
open / 18:30
start / 19:30
charge / adv. 4000yen door, 4500yen


Posted by fujiwara at June 1, 2019 11:49 AM


07/14 sun. "fujiwara, daisuke trio"

"fujiwara, daisuke trio" @ pit inn / shinjuku


"comala" release event

fujiwara,daisuke / t.sax
ino, nobuyoshi / bass
soyoyama, akira / drums


venue / pit inn /
open / 14:00
start / 14:30
charge / 2500yen + tax w/1drink


Posted by fujiwara at July 1, 2019 07:35 PM


07/17 wed. "fujiwara, niran, shibuya"

"fujiwara, niran, shibuya" @ shichoshitsu / jinbocho

fujiwara,daisuke / t.sax
niran dasika / tp
shibuya, takeshi / piano


venue / Įİ / Į
open / 19:30
start / 20:00
charge / adv. 2300yen w/1drink door 2500yen w/1drink


Posted by fujiwara at July 1, 2019 07:39 PM


07/19 fri. "M&N's lab orch."

07/04 tue. "M&N's lab orch."

"M&N's lab orch." @ pit inn / shinjuku

suga, dairoh / piano
yoshigaki, yasuhiro / drums
fujiwara,daisuke / ts
takahashi, yasuyuki / tb
ishizaki, shinobu / as
ishikawa, hiroyuki / tp
hosoi, tokutaro / guitar
miyama, kayoko / vo
ara, yuhei / dance
hayase, mami / act
and
toho, hikaru / bass


venue / pit inn /
03-3354-2024
open / 19:30
start / 20:00
charge / 3500yen (+tax) w/ 1drink


Posted by fujiwara at July 2, 2019 09:45 AM


07/30 tue. "kurita, taeko session"

"kurita, taeko session" @ pit inn / shinjuku

kurita, taeko / piano
fujiwara, daisuke / ts, fl
sotoyama, akira / drums

venue / pit inn /
03-3354-2024
open / 14:00
start / 14:30
charge / 1300yen w/ 1drink


Posted by fujiwara at July 2, 2019 09:48 AM