01/15 sun. °»satoko fujii orchestra tokyo°…

°…satoko fujii orchestra tokyo" @ pit inn / shinjuku

satoko fujii orchestra tokyo

fujii, satoko / cond.
hayasaka, sachi / as
izumi, kunihiro / as
matsumoto, kenichi / ts
fujiwara, daisuke / ts
yoshida, ryuichi / bs
tamura, natsuki / tp
fukumoto, yoshihito / tp
watanabe, takao / tp
sirotani, yusaku / tp
haguregumo, nagamatsu / tb
takahashi, yasuyuki / tb
koike, toshihiro / tb
nagata, toshiki / bass
horikoshi, akira / drums


venue / pit inn / Ņ∑Ĺ…
open / 14:00
start / 14:30
charge / adv. 3500yen / day 4400yen + tax w/1drink

Posted by fujiwara at January 4, 2023 05:30 PM