03/24 tue. "satoko fujii orch. tokyo"

"satoko fujii orch. tokyo" @ classics / shibuya

中止になりました

satoko fujii orchestra tokyo w/ mace francis

hayasaka, sachi / as
izumi, kunihiro / as
matsumoto, kenichi / ts
fujiwara, daisuke / ts
yoshida, ryuichi / bs
tamura, natsuki / tp
fukumoto, yoshihito / tp
watanabe, takao / tp
sirotani, yusaku / tp
takahashi, yasuyuki / tb
koike, toshihiro / tb
nagata, toshiki / bass
horikoshi, akira / drums
fujii, satoko / cond.

venue / 公園通り クラシックス / 渋谷
open / 19:00
start / 19:30
charge / adv. 3000yen / day.3500yen

Posted by fujiwara at March 4, 2020 10:50 AM