urises/11.oct.17/fujiwara daisuke trio

listen

fujiwara, daisuke / t.sax
ino, nobuyoshi / bass
sotoyama, akira / drums

7:35


171011.urises.mp3