12/08 san. "satoko fujii orch. tokyo"

"satoko fujii orch. tokyo" @ knuttel house / iriya

satoko fujii orchestra tokyo

fujii, satoko / cond.
hayasaka, sachi / as
izumi, kunihiro / as
matsumoto, kenichi / ts
fujiwara, daisuke / ts
yoshida, ryuichi / bs
tamura, natsuki / tp
fukumoto, yoshihito / tp
watanabe, takao / tp
sirotani, yusaku / tp
haguregumo, nagamatsu / tb
takahashi, yasuyuki / tb
koike, toshihiro / tb
nagata, toshiki / bass
horikoshi, akira / drums

as a guest
paulina owczarek / cond.

venue / knuttel house / ェ禱
open / 14:30
start / 15:00
charge / 2800yen

knuttelhouse@gmail.com
03-3847-2113

Posted by fujiwara at December 2, 2019 12:21 PM