02/18 mon. "satoko fujii orch. tokyo"

"satoko fujii orch. tokyo" @ pit inn / shinjuku

satoko fujii orchestra tokyo
hayasaka, sachi / as
izumi, kunihiro / as
matsumoto, kenichi / ts
fujiwara, daisuke / ts
yoshida, ryuichi / bs
tamura, natsuki / tp
fukumoto, yoshihito / tp
watanabe, takao / tp
sirotani, yusaku / tp
takahashi, yasuyuki / tb
koike, toshihiro / tb
nagata, toshiki / bass
horikoshi, akira / drums

venue / pit inn / 蕙褕
03-3354-2024
open / 19:30
start / 20:00
charge / 3000yen (+ tax) w/ 1drink

Posted by fujiwara at January 30, 2019 11:59 PM