08/14 tue. "fujii, satoko orch. tokyo"

"fujii, satoko orch. tokyo" @ buddy / ekoda

satoko fujii orchestra tokyo
hayasaka, sachi / as
izumi, kunihiro / as
matsumoto, kenichi / ts
fujiwara, daisuke / ts
yoshida, ryuichi / bs
tamura, natsuki / tp
fukumoto, yoshihito / tp
watanabe, takao / tp
sirotani, yusaku / tp
haguregumo, nagamatsu / tb
takahashi, yasuyuki / tb
koike, toshihiro / tb
fujii, satoko / piano
nagata, toshiki / bass
horikoshi, akira / drums

venue / buddy / 嗾衙鼴
03-3953-1152
open / 19:00
start / 19:30
charge / adv.3000yen door 3500yen +1drink order

Posted by fujiwara at July 31, 2018 08:52 PM