07/09 mon. "satoko fujii orch. tokyo"

"satoko fujii orch. tokyo" @ knuttel house / iriya

satoko fujii orchestra tokyo
hayasaka, sachi / as
izumi, kunihiro / as
matsumoto, kenichi / ts
fujiwara, daisuke / ts
yoshida, ryuichi / bs
tamura, natsuki / tp
fukumoto, yoshihito / tp
watanabe, takao / tp
sirotani, yusaku / tp
haguregumo, nagamatsu / tb
takahashi, yasuyuki / tb
koike, toshihiro / tb
fujii, satoko / piano
nagata, toshiki / bass
horikoshi, akira / drums

venue / knuttel house / 入谷
open / 19:30
start / 20:00
charge / 2500yen adv. / 2800yen day

knuttelhouse@gmail.com
03-3847-2113

Posted by fujiwara at June 28, 2018 10:58 PM