01/04 wed. "nara, daisuke quartet"

"nara, daisuke quartet" @ baobab / kichijoji

nara, daisuke / vo, guitar
kawai, shinobu / vo, bass
tessii / vo, guitar
fujiwara,daisuke / t.sax
shuyan / vo, guitar

dj
oyu

venue / baobab / 吉祥寺
0422-76-2430
open / 18:00
start /
charge /

Posted by fujiwara at December 31, 2016 05:05 PM